EU:n F-kaasuasetus uudistaa kylmäalan pätevyysvaatimukset

Kasvihuoneilmiön kiihtymisen seurauksena EU on säätänyt asetuksen 842/2006 koskien F-kaasuja. Niistä suurimman ryhmän muodostaa kylmäaineena käytettävät HFC-aineet. Asetuksen velvoittamana kylmälaitteiden asennus- ja huoltotyötä tekevien pätevyysvaatimukset tiukkenevat.kuva

 

Uutta lainsäädäntöä valmistellaan parhaillaan niin Suomessa kuin EU:ssakin. Pätevyyttä koskevat asetukset tullenevat voimaan viimeistään 4.7.2008. Suurimmat muutokset koskevat asentajia. Nykylainsäädäntö on perustunut vastuuhenkilöiden pätevyyden osoittamiseen Tukesille. Vastuuhenkilö on sitten yrityksen sisällä vastannut siitä, että muu henkilökunta on ollut riittävän pätevää. Ensi vuonna se ei enää riitä. Asennus- ja huoltotyötä tekeville tulee 4 sertifiointiluokkaa.

Suomessa on poikkeuksellisen hyvät valmiit tutkinnot kylmäasennukseen. Siksi Ympäristöministeriölle on ehdotettu, ettei erillistä pätevyyden osoitusjärjestelmää rakenneta, vaan käytetään olemassa olevia tutkintoja tai niiden osia. Tämän hetken tietämyksen mukaan pätevyydet tullaan osoittamaan suorittamalla:

Aiemmin suoritetut tutkinnot tai niiden osat toki hyväksytään. Silti, jos kylmäasentajan ammattitutkinnon on suorittanut ennen kuin siihen liitettiin kylmäaineiden käsittely ja lainsäädäntö osa, pitää se nyt suorittaa.

Tulevaisuudessa kaikilla pitää olla sertifikaatti. Sertifikaatin myöntää Tukes tarkastamalla, että hakijoilla on viralliset tutkintotoimikuntien allekirjoittamat osatutkintotodistukset. Maahantuojien tai oppilaitosten omat epäviralliset koulutukset ja todistukset eivät riitä pätevyyden osoittamiseen.

Sertifikaatti tullaan hyväksymään pätevyyden osoittamiseen myös muissa EU:n jäsenvaltioissa, joten kylmä- ja kodinkoneasentajien liikkuminen työn perässä pitkin Eurooppaa tulee mahdolliseksi. Vähintään väliaikaisen sertifikaatin tarvitsvat kaikki viimeistään joulukuussa 2008. Lopullisen pätevyyden voi osoittaa edellä olevilla osatutkinnoilla 4.6.2011 mennessä.

Uudet, alalle tulevat asentajat voivat työskennellä kaksi vuotta sertifioidun asentajan valvonnassa, jos ovat ilmoittautuneet kurssille, jolla pätevyys hankitaan. Myös kylmäasennusta tai -huoltoa tekevät yritykset pitää sertifioida uuden lainsäädännön mukaan.

Aluksi nykyiset Tukesille rekisteröidyt yrityksen ovat edelleen päteviä ja saavat väliaikaisen sertifikaatin. 4.6.2011 mennessä Tukesille pitää osoittaa, että riittävä määrä henkilökunnasta omaa uuden systeemin mukaisen sertifikaatin ja yrityksellä on kylmäasennuksissa tarvittavat työkalut. Tässä vaiheessa vielä Ympäristöministeriö harkitsee, pitääkö yrityssertifikaatti uusia esim. 5 vuoden välein.

Lisätietoja kylmätekniikan koulutuksesta ja uudesta lainsäädännöstä: koulutuspäällikkö Matti Jokela, s-posti etunimi.sukunimi@adulta.fi, puh. (09) 271 901.